Om oss

Vi lyfter både människor och organisationer

Vi är den nya sortens rekryterare som tror lika mycket på mod som på trygghet. Entusiasm blandat med erfarenhet. Trygghet som ger mod, eller mod som ger trygghet att tänka nytt. Metodiskt och nyfiket.
Ni hör själva, det är inte helt vanliga ord som paras ihop hos oss. Vi vill inte vara en helt vanlig rekryteringsbyrå, utan delvis ny sorts byrå. Som tar det bästa från organisationspsykologin, använder beprövad erfarenhet inom Executive Search och kompletterar det med en nyfiken syn på världen, på våra uppdragsgivare och på våra kandidater.
I fokus för vårt arbete står alltid människan. Vi är nyfikna på vad som finns bakom namn och titel, och hur det kan göra skillnad för resultatet när förutsättningarna är de rätta.
Vi hittar chefer och medarbetare som sticker ut - baserat på deras potential att lyckas i framtiden
Så vad krävs för att nå dit? Med många års erfarenhet av chefsrekrytering, organisationspsykologi och fördjupade personbedömningar har vi utvecklat en strukturerad process som bygger på forskning. Vi fördjupar oss i organisationens värderingar, kultur och förväntningar likaväl som kandidatens personlighet och individuella förutsättningar.
Oavsett uppdrag arbetar vi alltid metodiskt, evidensbaserat och nyfiket för att bidra till nya insikter och upptäckter som utvecklar både organisationen och den enskilda individen. Det är så vi når lite längre – och blir Just Right för våra uppdragsgivare och kandidater.

Vår vision och mission

Vision

Att bidra till stärkt ledarskap i företag och organisationer genom innovativa och evidensbaserade metoder. Vi möter nyfiket och respektfullt alla kandidater. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig utmanade och stärkta. Att alla genom våra metoder ska få de bästa förutsättningarna att vara i sitt esse på jobbet.

Mission

Nyfikna på vår omvärld, på våra kunder och kandidater, arbetar vi med strukturerade processer för rekrytering och ledningsutveckling som vilar på evidens och erfarenhet. Vi skapar de allra bästa förutsättningarna för en hållbar och träffsäker rekrytering och ett stärkt ledarskap.

YRKESETISKA PRINCIPER OCH RIKTLINJER

Vi är auktoriserade konsulter av ESK, Föreningen för Sveriges Executive Searchkonsulter. Auktorisationen innebär att vi som medlem har granskats av ESK:s oberoende etikråd och bedömts hålla en hög nivå på skicklighet och lämplighet i arbetet.
Vi följer även Sveriges Psykologförbunds Yrkesetiska Principer och riktlinjer för Evidensbaserad Psykologpraktik.
Just Right är medlem i Kompetensföretagen och självklart har vi kollektivavtal.
Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy