Möt vårt team – Vi är Just Right

Våra grundare Anna-Karin Engvall och Mattias Elg har i över 10 år, i olika sammanhang, tillsammans drivits av att hitta sätt att skapa de allra bästa förutsättningarna för en hållbar och träffsäker rekrytering, där vi under hela processen vill bidra med nya insikter och upptäckter till våra uppdragsgivare, kandidaterna och till oss själva. Därför heter vi Just Right!

ANNA-KARIN ENGVALL

Senior rekryteringskonsult
Anna-Karin har gedigen erfarenhet av chefsrekrytering och rådgivning till led-ningsgrupper och styrelser. Hon hjälper kunskapsintensiva företag och samhällsaktörer med rekrytering till ledande roller som till exempel VD, Förbundsdirektör, Kanslichef, Chefsekonom, Chefsjurist, Kommunikationschef, Samhällspolitisk chef, Forskningschef samt Analys- och utredningschef. Även specialistroller inom håll-barhet, kommunikation, utredning och analys samt påverkan och opinionsbildning.
Hon har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar inom privat och offentlig sektor. Hon har bland annat varit forsknings- och kommunikationschef inom arbetsliv och arbetsmarknadsområdet samt kommunikationschef inom miljö- och hållbarhets-området. Hon har även erfarenhet av styrelseuppdrag i idéburen sektor.
Telefon: 0707-323007
E-post: annakarin.engvall@justright.se

MATTIAS ELG

Legitimerad organisationspsykolog
Mattias är specialiserad inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med fördjupade personbedömningar och arbetspsykologisk testning. 2007 startade han A-on Assessments i Sverige och har också varit VD för Assessio Psychometrics.
Mattias är drivande inom internationell forskning och utveckling avseende begreppet organisationskultur och hur kultur påverkar individ och organisation utifrån faktorer som b.la. välmående och lönsamhet. Sedan 2017 har han utvecklat innovativ AI-baserad metodik gällande att testa organisationskultur.
2017 blev han PTS innovationsvinnare för arbetet med att utveckla tillgängliga testverktyg för individer med funktionsvariationer. Ett arbete som han utfört i samarbete med internationella universitet.
Han har utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos Försvarsmakten och Polismyndigheten (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårnings-tendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblematiska drag)
Telefon: 070-611 20 08
E-post: mattias.elg@justright.se

CATARINA ISAKSSON

Senior rekryteringskonsult
Efter många år som jurist har Catarina de senaste åren arbetat som senior rekryterare med fokus på jurist-, compliance- och riskrekryteringar till bolag, advokatbyråer, myndigheter och organisationer. I tillägg till olika typer av juristjänster på alla nivåer har Catarina erfarenhet av rekrytering från exempelvis Compliance Officers, Head of Compliance, dataskyddsombud, dataskydds-jurister samt av riskchef och riskmanager/officers.
Catarina har arbetat länge som chefs- och bolagsjurist vilket gett henne gedigen erfarenhet från såväl svenska som internationella bolag inom olika branscher såsom exempelvis IT-industrin, telecom och resebranschen. Hon har dessutom genom ledningsgrupps- och styrelsearbete samt ledarroller skaffat sig insikt om vad som krävs av en rekryterande chef och för att driva en verksamhet framåt vilket, som senior rekryteringskonsult hos oss på Just Right, bidrar till förståelsen för vad både kund och kandidat behöver och vill ha.
Telefon: 072-2054548
E-post: catarina.isaksson@justright.se
Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy