Programchef för Net Zero Industry

Det nystartade Innovationsprogrammet Net Zero Industry är en viktig del av Sveriges innovationssatsning mot en klimatneutral tillverkningsindustri. Innovationsprogrammet drivs av Teknikföretagen och RISE mot målet att bidra till att minska den svenska tillverkningsindustrins koldioxidavtryck med upp till 75 procent.

Genom innovationsprogrammet kan företag tillsammans med akademin testa och ta fram lösningar för industrins behov. Innovationsprogram är en privat-offentlig samverkansform där företag får möjligheten att testa idéer och ta fram olika lösningar tillsammans med andra företag och med akademi och forskningsinstitut.

Nu söker vi en Programchef som ska leda programkontoret för Net Zero Industry .

Om rollen

Som Programchef är ditt uppdrag att bygga upp och leda programkontoret för Impact Innovationprogrammet Net Zero Industry.. Du ansvarar för att programmet levereras och har rätt förutsättningar att fullföljas i enlighet med ansökan och styrelsens beslut. Det inkluderar såväl personal- som budgetansvar.

Du svarar för att kommunicera om programmet samt skapa goda samarbeten och ett starkt engagemang hos programmets samtliga samarbetspartners och intressenter som t ex industriföretag, forskningsutförare och forskningsfinansiärer jämte olika samhällsaktörer.

Du håller en löpande dialog med programmets finansiärer och ansvarar för att programmet följs och avrapporteras såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Som programchef rapporterar du till programmets styrelse och förbereder underlag och föredragningar mm inför styrelsemöten.

Vem är du?

Vi söker dig som har förmågan att se vad som krävs för att driva innovation. Du har förankring inom såväl industri som hos forskningsaktörer. För att lyckas med uppdraget är det centralt att du har en stark förmåga att skapa förtroende inom, såväl akademi som industri samt det svenska innovationssystemet, speciellt rörande satsningar där industri och samhälle tillsammans finansierar och driver program och projekt. Du har erfarenhet från att initiera, planera, driva och redovisa större programsatsningar där såväl industri som akademi/institut samverkar

Du har god förståelse för industrins förutsättningar och behov främst rörande produktuveckling och produktion.

Du är en god ledare med förmåga att skapa engagemang för den gemensamma visionen. Ditt ledarskap sträcker sig även bortom den egna organisationen där din förmåga till informellt ledarskap kommer vara viktig för att säkerställa samverkan mellan intressenter och finansiärer.

Du är en skicklig relationsbyggare som skapar goda samarbeten med alla aktörer. Du trivs även i rollen som talesperson för programmet. Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och får saker att hända.

Om Net Zero Industry

Programmet Net Zero Industry ska verka för att utvecklingen av den svenska tillverkningsindustrin accelererar genom fokus på resurseffektivitet och ökad resiliens. Programmet ska vara en samlande kraft för tillverkningsindustrin och verka på systemnivå samt vara en plattform som både bygger och delar kunskap. Samverkan kommer att vara centralt och att växla upp de initiativ som pågår, alltid med industrins behov i fokus.

Tillverkningsindustrin i Sverige, liksom i resten av världen, står inför en enorm utmaning: att omvandlas till en nettonoll industri – som inte ökar koncentrationen av växthusgaser – inom det kommande decenniet. För att Sverige ska förbli globalt konkurrenskraftigt, och nå nettonoll, krävs höjd ambitionsnivå genom satsningar på samverkan, forskning och innovation.

Net Zero Industry programmet syftar till att accelerera svensk industris utveckling mot netto noll utsläpp. Fokus ligger på två centrala områden, resurseffektivitet och resiliens. Målet är att stödja och accelerera de ambitiösa och djärva miljö- och klimatmål som utställts av företag inom svensk tillverkningsindustri. Programmets huvudman är Teknikföretagen, som tillsammans med RISE driver programkontoret. Aktörerna bakom ansökan sluter upp bakom ett missionsdrivet arbetssätt, med start i etablering av programkontor samt initiering av industriprojekt och utlysningar.

Programmet engagerar de sektorer inom industrin som har störst effekt på omställningen mot netto noll såsom fordon, maskin, energi, telekommunikation, elektronik och försvar. Därtill mobiliseras akademi, forskningsinstitut, regioner samt organisationer med stor inverkan på industrin för att få ytterligare genomslag.

 Att arbeta på Teknikföretagen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vid Teknikföretagens kontor vid Östermalmstorg i Stockholm. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med bra förmåner, med egen träningslokal och lunchrestaurang i huset. I vårt kontorshus finns möjlighet att parkera sin cykel eller moped och att tillfälligtvis också hyra en parkeringsplats för bil.

Låter det intressant?

Vi samarbetar i den här rekryteringen med Just Right AB. Vid frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: annakarin.engvall@justright.se eller rekryteringskonsult Catarina Isaksson, tfn 072- 205 45 48, e-post: catarina.isaksson@justright.se

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 19 maj 2024

Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy