VD till Prevent

Vill du leda en av Sveriges ledande aktörer inom arbetsmiljö? Nu söker vi en VD till Prevent

Prevent är Sveriges största utbildningsanordnare och producent av kunskapsunderlag som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt Prevent gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. I uppdraget ingår att främja förtroendefull samverkan mellan huvudmännen, förbunden och de lokala parterna i företagen.

Nu söker Prevent en VD med uppdrag att leda det viktiga arbetet att ge chefer och skyddsombud det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Du kommer in i en spännande tid där arbetsmiljöfrågorna står högt upp på agendan på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget som VD

Som VD för Prevent leder du verksamheten på uppdrag av parterna. På ett lyhört och handlingskraftigt sätt förväntas du vidareutveckla en välfungerande verksamhet och ansvara för att de mål som styrelsen löpande anger för Prevent uppfylls. Du har det yttersta ansvaret för ekonomi och verksamhet. Kansliet består av cirka 40 engagerade medarbetare med stor kunskap inom arbetsmiljö. Du leder via avdelningscheferna för kommunikation, utveckling, utbildning och administration och säkerställer en effektiv organisation och god arbetsmiljö.

Du arbetar på uppdrag av styrelsen som är partssammansatt. Du har ett nära samarbete och en transparent och tydlig dialog med ägarna. I nära dialog med Prevents arbetsutskott (där parterna ingår) ansvarar du för styrelsehantering.

Du omvärldsbevakar för att säkerställa att Prevents produkter och erbjudanden är fortsatt relevanta och skapar värde och bidrar till visionen; framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

En stor del av uppdraget är att skapa en förtroendefull samverkan med arbetsmarknadens parter och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet. Du är projektägare och arbetar nära styrelsen och parternas förbundssamordnare i projekt och leder samverkansplattformar.

Du är talesperson och företräder Prevent i externa sammanhang, deltar i debatten och olika fora för arbetsmiljöfrågor.

Kandidatprofil

Vi söker dig som kommer in med ett ledarskap som karakteriseras av att du skapar engagemang och tydlig riktning. Du skapar struktur, ordning och reda. Du är van att leda genom andra chefer.

Du är van att arbeta på uppdrag gentemot en styrelse och att agera i en kontext som styrs av olika intressenter. Du är en skicklig relationsbyggare och skapar goda samarbeten och samverkan. Du är inlyssnande, har integritet, gott omdöme och en god diplomatisk förmåga. Du är kommunikativ och är van att vara organisationens ansikte utåt.

Du har god kunskap om den svenska modellen och arbetsmarknadens parter. Du har intresse och kunskap om arbetsmiljöfrågor och håller dig löpande uppdaterad om utvecklingen på arbetsmarknaden .

Låter det intressant?

Vi samarbetar i den här rekryteringen med Just Right AB. Har du frågor, varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@justright.se Alternativt Mattias Elg, 070-6112008, e-post: mattias.elg@justright.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 januari 2024!

Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy