Kommunikationschef, TRR

Vill du bidra till att stärka företags konkurrenskraft och individers anställningsförmåga? TRR söker en trygg och innovativ kommunikationschef med stor vana att driva förändring.

Arbetsmarknadens parter och politiken har skapat helt nya möjligheter för arbetstagare att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. TRR har en nyckelroll i att ta vara på och utveckla kompetens för de enskilda tjänstemännen, för företagen och för samhället.

TRR har fått ett nytt utökat uppdrag. Styrelsen har lagt fast en tydlig och offensiv målbild för att säkerställa att TRR når visionen – att öppna dörrar till framtidens arbetsliv. Här spelar kommunikationen en central roll och TRR söker nu en erfaren och utvecklingsinriktad chef för kommunikationsavdelningen.

Om rollen

Som chef för kommunikationsavdelningen har du en aktiv roll i TRRs ledningsgrupp. Tillsammans med övriga chefer ansvarar du för att driva förändring för att nå visionen. Som kommunikationschef ansvarar du även för att driva och stötta organisationen med effektiv förändringskommunikation. TRRs cirka 270 medarbetare finns i hela landet vilket innebär att internkommunikation är av stor vikt.

TRR är en kommunikationsintensiv organisation och som kommunikationschef ansvarar du för den övergripande kommunikationsverksamheten. Du leder en avdelning med 15 medarbetare som arbetar med intern- och extern kommunikation samt press och PR.

TRR har nyligen tagit fram en ny varumärksplattform och en kommunikationsstrategi utifrån den av styrelsen beslutade målbilden. Ditt uppdrag blir bl a att utveckla TRRs varumärke och stärka kännedomen hos TRRs målgrupp. Kommunikationen ska bidra till såväl hög kännedom, högt förtroende och att TRR upplevs relevanta under hela arbetslivet.

Kvalifikationer och egenskaper

Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef. Du har bred erfarenhet inom kommunikationsområdet, du behöver inte vara expert på delarna din styrka ligger i att säkerställa helheten.

Ditt ledarskap karakteriseras av att du är en modig och varm chef. Du har stor vana av att ingå i ledningsgrupper. Du har lätt för att fatta beslut, leder med tillit, skapar tydlighet och förutsättningar för medarbetarna.

Du har erfarenhet av att driva framgångsrikt förändringsarbete och är van att stötta organisationer med effektiv förändringskommunikation.

Har du erfarenhet från innovationsintensiva organisationer eller verksamheter som har genomgått en digital transformation så är det extra värdefullt.

Du är visionär och drivande samtidigt som du är ödmjuk, lyssnar in och fångar upp behov från såväl ägarna, organisationen som omvärlden.

Du är bra på att skapa struktur och planer samt är van att jobba agilt och i processer.

Du är en skicklig relationsbyggare och skapar goda samarbeten internt och även externt. I den här rollen kommer du att jobba nära tillsammans med t ex andra omställningsorganisationer.

Om TRR – Vi öppnar dörrar till framtidens arbetsliv

Varje dag arbetar vi på TRR för att bidra till en hållbar arbetsmarknad, präglad av en sund rörlighet. Där näringslivets behov och människors kompetens kan mötas.

TRR arbetar för tjänstemän och arbetsgivare inom det privata näringslivet. Vi är specialister på omställning och kompetensstöd. I våra 31 000 anslutna företag arbetar drygt 1,1 miljoner tjänstemän. Genom olika tjänster och rådgivning vägleder vi företag och deras medarbetare mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

TRR grundades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknade, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. TRR är en stiftelse som drivs utan vinstintresse och styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.

Vi är en cirka 270 engagerade medarbetare som finns över hela Sverige. TRR är en organisation där samarbete, förtroende och engagemang är viktigt. Vi ser till att våra medarbetare har marknadsmässiga villkor och investerar i våra medarbetares trivsel oh kompetens.

Känner du igen dig i beskrivningen? – Välkommen med din ansökan!

I den här rekryteringen samarbetar vi med Just Right AB. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anna-Karin Engvall, annakarin.engvall@justright.se eller på telefon 0707-323007.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt och senast 30 november 2023.

Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy