top of page
Image by Jakayla Toney

Sakkunnig Miljöpolitik till IKEM


Har du erfarenhet av politiskt påverkansarbete och vill bidra till att skapa rätt förutsättningar för industrins klimatomställning? IKEM stärker sitt påverkansarbete och söker till en nyinrättad roll en sakkunnig miljöpolitik.


Vill du arbeta för en viktig del av svensk industri med fokus på miljö- och kemikaliepolitik? IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation med 1 250 medlemsföretag. Bland våra medlemsföretag återfinns några av landets mest forskningsintensiva och största exportföretag. Utmaningarna som

medlemsföretagen står inför kopplas bl.a. till den gröna omställningen där frågor behöver drivas för att skapa den möjliggörande innovationskraft som svensk industri behöver.


Nu stärker vi vårt näringspolitiska arbete och söker en sakkunnig miljöpolitik.


Om rollen

Som sakkunnig miljöpolitik på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är du en del av

Näringspolitiska avdelningen. Du har du ett nära samarbete med Ansvarig kemikaliefrågor och

rapporterar till Näringspolitiska chefen.


Det är en nyinrättad roll och ditt uppdrag blir att i nära samarbete med experterna i sakfrågorna och

representanter från medlemsföretagen ansvara för att stärka och utveckla det politiska

påverkansarbetet inom området. Syftet är att ta större plats i debatten nationellt och på EU-nivå

genom att lyfta industrins perspektiv inom området. Du följer och påverkar de centrala politiska

processerna inom ditt område och stöttar sakkunniga och medlemsföretagen med argumentation

och kunskap om de politiska beslutsprocesserna.


I arbetet ingår att initiera och utveckla dialogen med medlemsföretag, myndigheter, politiker,

journalister och andra branschintressenter. Du upprätthåller och bygger nätverk av nyckelpersoner

och företräder IKEM i externa sammanhang. Delar av rollen innebär även att med hjälp av din kollega

i Bryssel bevaka frågorna inom EU. Rollen innebär en del resor med god framförhållning.


IKEMs Näringspolitiska avdelning som i dagsläget består av tio sakkunniga som arbetar för att

medlemsföretagen ska ha konkurrenskraftiga villkor att verka i landet. Sverige behöver en innovativ

och livskraftig industri och därför bevakar och driver IKEM en stor mängd frågor som har betydelse

för företagens förutsättningar såsom exempelvis förbättrad elförsörjning, snabbare

tillståndsprocesser, tillgång till rätt kompetens och ökade investeringar i industrin.


Din profil

Du har ett stort intresse för näringslivsfrågor och företagandets villkor. Vi tror att du är mer av en

generalist än expert i miljö- och kemikaliefrågor. Din erfarenhet och styrka ligger framför allt i att du

har god kunskap om, och erfarenhet av, politiska processer och politiskt påverkansarbete.


Du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya områden och bedöma vad som är viktigt och vad som bör

prioriteras. För att trivas i rollen har du ett starkt eget driv, är initiativrik och med en god förmåga att

organisera och prioritera. Iom att det är en ny roll kommer du att ha stora möjligheter att påverka

och utforma uppdraget i samarbete med dina kollegor.


Det är en roll där du har många externa kontakter, du är en skicklig relationsbyggare. Du är en

lagspelare och har en naturlig förmåga att skapa goda samarbeten.


Du har god kommunikativ förmåga i såväl tal och skrift på svenska och engelska. Du är van att göra

komplexa frågor begripliga.


För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av att arbeta med påverkansfrågor på till exempel

Regeringskansliet, myndighet, näringsliv eller annan branschorganisation. Kanske har du arbetet med

frågor som kemikalielagstiftning, utsläpp, cirkularitet, avfall eller EU-lagstiftning. Du har en relevant

akademisk utbildning.


Om IKEM

IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse,

både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier,

läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. Bland våra 1 250

medlemsföretag återfinns några av landets mest forskningsintensiva och största exportföretag. Våra

medlemsföretag är avgörande för att lösa de viktigaste utmaningarna för vår framtid,

klimatutmaningarna, vår hälsa och hur vårt framtida samhälle ska se ut. Om våra företag är

framgångsrika finns alla möjligheter att utmaningarna kommer att lösas.


På IKEM arbetar 30 personer och de flesta av oss hittar du på kontoret i Stockholm, men vi finns

också representerade i Göteborg, Malmö, Örebro och Bryssel. Vi har kompetenser av skilda slag;

exempelvis så finns jurister, personalvetare, kemister, ekonomer, toxikologer och kommunikatörer

hos oss. Det är spridning bland oss på andra sätt också, den yngsta är född i början av 80-talet och

den äldsta i början av 50-talet, och så är hälften av oss kvinnor och hälften är män.


Låter det intressant?

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 januari 2023. Urval och

intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.


Kontakt Just Right AB

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult

Anna-Karin Engvall

Tel: 0707-323007

annakarin.engvall@justright.sebottom of page